welkom
ABRI is 'TOP' in metaal!
Geschiedenis
ABRI vzw
TOP vzw
Contact
Realisaties (in opbouw)
Top-Abri
heet u welkom
ABRI vzw

De hoofddoelstelling van Abri vzw is het tewerkstellen van zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden, die door een cumulatie van persoons- en omgevingsgebonden factoren geen arbeidsplaats in het reguliere arbeidscircuit kunnen verwerven of behouden. 

Abri vzw moet gezien worden als een middelgrote produktiewerkplaats, waarbij kleine 
onderdelen (voornamelijk in metaal) geproduceerd worden. Met de sociale werkplaats willen we als toeleveringsbedrijf fungeren voor de reguliere bedrijven, maar ook openstaan voor particulieren die een opdracht willen uitbesteden in de metaalbewerking.

Abri vzw speelt in op de hiaten die door de grote onderlinge concurrentie 
in het reguliere circuit ontstaan zijn. Werkopdrachten voor een beperkte tijd of een beperkt aantal stuks worden door de reguliere bedrijven afgestoten, omdat de opdrachten vaak de investeringen niet waard zijn. De werkopdrachten die geselecteerd worden door Abri vzw zijn toegespitst op de kennis en de vaardigheden van de doelgroepwerknemers. Het gaat daarbij over werkopdrachten die vaak sterk manueel en uitvoerbaar zijn zonder al te veel gebruik te maken van hoogtechnologische machines. De leiding en begeleiding speelt in op de bekwaamheden van de doelgroepwerknemers en houdt rekening met hun beperkingen.

Abri levert dagelijks het bewijs, dat mits een goede ondersteuning en begeleiding, alsook de 
juiste keuze van produkten en produktieprocessen, mensen met een cumulatie van risicofactoren op de arbeidsmarkt best bekwaam zijn om goede arbeid te leveren.