welkom
ABRI is 'TOP' in metaal!
Geschiedenis
ABRI vzw
TOP vzw
Contact
Realisaties (in opbouw)
Top-Abri
heet u welkom
Geschiedenis
TOP VZW - Tewerkstellings-en Opleidingsproject ABRI VZW - Sociale Werkplaats
TOP VZW, dat staat voor tewerkstellings- en opleidingsproject, is in 1990 opgericht in samenwerking met het OCMW met als doel voor sociaal achtergestelden een oplossing aan te reiken.
 
Werken aan oplossingen voor kansarmoede is altijd één van de doelstellingen van het OCMW van Zonhoven geweest.
We willen binnen de voorziene middelen maximale kansen bieden aan uitkeringsgerechtigden zonder toekomst, zoals vrouwen zonder werkervaring, migranten, laaggeschoolden en jongeren.
 
In 1990 sloegen enkele mensen de handen in mekaar en gingen over tot de oprichting van TOP VZW.
Het Europees Sociaal Fonds erkende TOP als opleidingsproject en zorgde voor financiële middelen, tezamen met de toenmalige Sociale Investeringsmaatschappij.
Met het OCMW van Zonhoven werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de opleiding en voorbereiding op tewerkstelling van de doelgroep.
 
Als opleidingsproject was TOP vooruitstrevend, aangezien reële werkopdrachten, in onderaanneming voor bedrijven werden aangeboden. Zo kon hetgeen je geleerd had meteen worden toegepast in de praktijk.
De opleidingen die hier gevolgd worden zijn meestal van bepaalde duur.
 
In 1994 werden er herstructureringen doorgevoerd en werd er tevens gekozen voor de opstart van een Sociale Werkplaats, ABRI.
ABRI heeft tot doel een blijvende tewerkstelling aan te bieden aan de sociaal achtergestelden.
Om hier te kunnen starten moet je minstens 5 jaar werkloos zijn.
Hier wordt gewerkt met contracten van onbepaalde duur.
 
Momenteel kan je stellen dat TOP en ABRI erg succesvolle projecten zijn; we beschikken over bedrijfshallen met een totale oppervlakte van 3000 m².
Deze bedrijfshallen zijn eigendom van het OCMW en werden deels aangekocht en deels in eigen beheer gebouwd.