welkom
ABRI is 'TOP' in metaal!
Geschiedenis
ABRI vzw
TOP vzw
Contact
Realisaties (in opbouw)
Top-Abri
heet u welkom
TOP vzw
Tewerkstellings- en OpleidingsProject

 

De hoofddoelstelling van TOP vzw is de bevordering van de inschakeling van risicogroepen in de arbeidsmarkt. Door middel van een opleiding in de basistechnieken van de metaalbewerking, trachten wij de kansen op een reguliere tewerkstelling voor de doelgroep van risicowerkzoeken-den (laaggeschoolden, migranten, leefloners, langdurig werkzoekenden, enz.) te verhogen.

TOP is een werkervaringsproject waarbij de deelnemers naast een opleiding ook de kans krijgen om werkervaring op te doen en kennis te maken met alle facetten die inherent zijn aan het bekomen, maar vooral het behouden van een job. Het realiseren van doorstroming van iedere deelnemer is dus bij Top vzw het hoogste goed. Doch om dit te bereiken is het aanbod van een goede opleiding, werkervaring en attitudevorming niet voldoende. De bewegingen van de arbeidsmarkt zelf en de persoonlijkheid van de deelnemer zijn factoren die meespelen in het bereiken van de doelstelling.